نوامبر 11, 2020

برائت برای وحدت و وحدت برای برائت است

مقصود از وحدت بین مسلمین چیست؟ این وحدت بین ملت ها یا دولت ها یا هر دو ایجاد می شود؟ در یک کلام می‌توان دین اسلام […]