ژانویه 19, 2017

سلوک علوی – جلسه هفدهم

زمان : ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: رهایی از روزگار تاریک (شرح خطبه ۱۲۹) بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ […]
ژانویه 19, 2017

سلوک علوی – جلسه شانزدهم

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: چگونه نعمت «بعثت» را شکرگزار باشیم؟ أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیم، وَ بِه نَستَعین، إنَّهُ خَیرُ نَاصِرٍ […]
ژانویه 19, 2017

سلوک علوی – جلسه پانزدهم

محفل سلوک علوی جلسه ۹/۲/۱۳۹۵ مسجد و حسینیه العلی بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیم موضوع: فلسفه رسالت انبیاء أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیم، […]
ژانویه 19, 2017

سلوک علوی – جلسه چهاردهم

محفل سلوک علوی جلسه ۲/۲/ ۱۳۹۵ مسجد و حسینیه العلی بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیم موضوع: أوصاف حضرت علی (علیه السلام) أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ بِسمِ […]