ژانویه 23, 2017

تفسیر تربیتی سوره کهف – جلسه دهم

بسم الله الرحمن الرحیم درس تفسیر استاد نظافت جلسه دهم، مدرسه علمیه حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه‌الشریف) ۱۳/۱۲/۹۳ موضوع: نکات اخلاقی-تربیتی داستان‌های سوره کهف، (جلسه […]
ژانویه 23, 2017

تفسیر تربیتی سوره کهف – جلسه نهم

درس تفسیر استاد نظافت جلسه نُهم، مدرسه علمیه حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه‌الشریف) ۶/۱۲/۹۳ موضوع: نکات اخلاقی-تربیتی داستان‌های سوره کهف، (داستان اصحابِ کهف) اعوذ بالله […]
ژانویه 23, 2017

تفسیر تربیتی سوره کهف – جلسه هشتم

درس تفسیر استاد نظافت جلسه هشتم، مدرسه علمیه حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه‌الشریف) ۱۵/۱۱/۹۳ موضوع: نکات اخلاقی-تربیتی داستان‌های سوره کهف، (داستان اصحابِ کهف) بِسمِ‌اللهِ الرحمنِ […]
ژانویه 23, 2017

تفسیر تربیتی سوره کهف – جلسه ششم

بسم الله الرحمن الرحیم درس تفسیر استاد نظافت مدرسه علمیه حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه‌الشریف) ۹۳/۰۹/۱۲ موضوع: آیات ۱۶ تا ۱۹ سوره کهف (نکات اخلاقی-تربیتی داستان‌های […]